JANÁČKŮV KOMORNÍ ORCHESTR

JANACEK CHAMBER ORCHESTRA

Úvod          Diskografie          Repertoár          Napsali o nás          Fotogalerie          Partneři          Kontakt         
Česky   Česky        English   English

Napsali o nás


Recenze CD Czech Music for Strings

Jonathan Woolf - Fanfare - leden/únor 2012

„...Není pochyb o vynikající kvalitě této nahrávky Chandosu a také stylovém provedení... na tomto disku je mnoho porozumění hudbě a nemálo znamenitostí...“

> > English

Bauman - American Record Guide - listopad/prosinec 2011

„Jedná se o dobrý výběr české hudby napsané nebo upravené pro smyčcový orchestr... Janáčkův komorní orchestr byl založen v roce 1964 z členů Janáčkovy filharmonie Ostrava. Je to naprosto (výsostně) profesionální soubor. Poznámky (v bukletu) jsou detailní a nahrávka odpovídá obvyklým vysokým měřítkům Chandosu.“

> > English

Brian Reinhart - MusicWeb-International.com - listopad 2011

Nahrávka měsíce! V podstatě na tomto vydání není co kritizovat ... úplně zaujmou váš sluch a stylově ladí - jinými slovy, je to ohromný program. Orchestr hraje skvěle, s potřebnou rytmickou precizností, a kde to hudba dovolí (jako v páté větě Suity), rovněž s velkou poezií. Sóla jsou celkově skvostná. Pro fanoušky Janáčka, Haase a Martinů je toto hodina zaručeného uspokojení.“

> > English

Jessica Duchen - Classic FM Magazine - září 2011

„Fanoušci české hudby by měli povyskočit a poslechnout si to, a také kdokoli, kdo chce poznat repertoár pro smyčcový orchestr mimo všudypřítomného Čajkovského, Dvořáka a Elgara. Tohle obdrží mnoho ocenění.“

> > English

Evropa, Španělsko, Avilés, La Nueva Ispana, Diana Diaz, 15.11. 2006

„Orchestr, mistrovsky vedený Jakubem Černohorským, reaguje na každý výraz tohoto houslisty, který řídí svůj tah štětcem s dobrým vyvážením mezi barevností a výrazností každého tónu v zásadních bodech tohoto hudebního obrazu.“

> > English | Espanol

Evropa, Španělsko, El Mundo, Carlos Gomez Amat, 3.10. 2002

„ Koncertní mistr i orchestr podávají své umění vřele, bez manýr nebo stylistického chladu, srdečný je romantismus, upřímné jsou moderní skladby i baroko. Aplaudujícímu obecenstvu věnovali hudebníci ještě starobylého Griega s dokonalým archaismem. Rozmanitost stylů, prezentovaných v rámci programu, je neoddiskutovatelnou zárukou nejen flexibility, ale také perfektního pochopení samotné podstaty hudby i všech jejích esencí. "

> > English | Espanol

Evropa, Španělsko, El Adelantado de Segovia, A.S.R. 2.10. 2002

„Závěr Čajkovského Serenády pro smyčce C dur, Op. 48 byl dokonalou zlatou korunou, jíž se orchestr opět ukázal ve světle naprosté hudební jistoty i velkého hudebního citu.“

> > English | Espanol

Evropa, Španělsko, El norte de Castilla, Luis Hidalgo Martín, 2.8. 2002

„Serenáda pro smyčce C dur, Op. 48 Petra Iljiče Čajkovského je jedním z těch děl, o nichž lze říci, že čím víc jim nasloucháme, tím více se nám líbí. Skladba, celá naplněná kompoziční zralostí a hudebním uměním, plná vášně, elegance i fascinace, nabyla v rukou českých hudebníků ojedinělé expresivní vřelosti, přičemž výrazně zazářili ve všech pasážích, ať již šlo o hloubku Larghetto elegiaco nebo o živý rytmus elegie Tema russo, znějící tónem vrcholné vznešenosti. Jednou „vzpomínkou na Holbergovy časy“ z Holberg Suite, poděkovali hudebníci aplaudujícím posluchačům a završili tak celý koncert.“

> > English | Espanol

Evropa, Německo, Drážďany, Hudební rozhledy 1/2001, Lenka Přibylová

“Melodická citovost Dvořákovy hudby orchestr evidentně vyprovokovala ke spontánně radostnému muzicírován. S přihlédnutím k logicky nečetnému obsazení smyčcového komorního souboru je zde nutno zdůraznit barevné nástrojové rozvrstvení s nepřehlédnutelnou kvalitou smyčců v nejhlubších polohách. Skvělý výkon tělesa byl po zásluze odměněn bouřlivými ovacemi publika v plně obsazeném chrámu.”

> > English

U.S.A., Mongomery, AL, Montgomery Advertiser, David Bowman, 4.10. 1999

„……těchto 12 hudebníků se spíše soustředí na plný, robustní a sytý zvuk, který dodává energii a barvu každému individuálnímu dílu.“

> > English

U.S.A., Mt. Vernon IL, Daniel Mellado, Oct. 1999

„Hráli toto dílo (A.Dvořák-Serenáda E Dur)s nekonečnou lehkostí, energií a nadšením. Publiku se to zjevně líbilo.“

> > English

Evropa, Německo, Süddeteusche Zeitung, Dieter Thoma, 9.3. 1993

„S muzikantskou svěžestí, vzletností, nevšedností a výrazností“

U.S.A., Utica, N Y, Observer - Dispatch, Joelyn Wakefeld-Wright, 5.10. 1999

„Ovace ve stoje byly výsledkem nejméně dvou přídavků - Boccheriniho Španělského tance a Motto Perpetua od Brittena, obojí bylo hráno s tou samou vervou a duchem jako celý předvedený program.“

> > English

Evropa, Německo, Drážďany, Ostsee-Zeitung, Ekkehard Ochs, 1988

„Technická dokonalost, perfektní sehranost, jistý cit pro styl, ale též viditelná radost ze hry a plně specifická muzikálnost, to vše dalo velmi rychle najevo, že toto těleso se může oprávněně počítat k evropské špičce.“

Evropa, Velká Británie, Londýn, The London Free Press, 7.3. 1981

„Hudbu s krystalickou krásou českého skla ….vynikající představení.“

> > English

U.S.A. New York, NY, The New York Times, , By Peter G. Davis, 27.3. 1979

„Janáčkův komorní orchestr je zajisté jeden z nejlepších, což těchto 11 hudebníků bohatě ukázalo na jejich debutovém koncertě v New Yorku. Lahodný zvuk, intonační jistota, precisní disciplína jsou důležité faktory a tento orchestr vysoce zabodoval ve všech těchto oblastech. Skvělé, nestandardně hrající smyčce.“

> > English

Kanada, Ontario, Hamilton, By Lorne Betts, 24.1. 1979

„Nádherně sladěný a vyrovnaný český orchestr. Hráči hráli celou dobu bez dirigenta a člověk si uvědomil krásu opravdové komorní hry.“

> > English

Evropa,Velká Bratánie, Hampstead & Highgate Express, Nicolas Soames, 31.10. 1975

„Bylo zřejmé, že jde o umělce se znamenitým smyslem pro souhru.“

> > English

Evropa, Itálie, Firenze, La Nazione, L.Pin, 9.3. 1969

„Komorní orchestr Leoše Janáčka, který včera odpoledne hrál v Pergole pro Amici della musica, dosáhl velkého úspěchu. Zejména provedení Suity pro smyčce L. Janáčka vzbudilo takový obdiv a nadšení, že jedenáct hudebníků tohoto komorního orchestru bylo nuceno zahrát čtyři přídavky. Soubor, založený před několika lety v Ostravě, se vyznačuje tou nejlepší instrumentální přípravou a zároveň radostí ze hry a prvotřídní hudebností.“

> > English | Italiano

Evropa, Rakousko,Wienna, Arbeiterzeitung, Dr.Ruff, 12.1. 1968

„Janáčkův komorní orchestr z Ostravy, vynikající smyčcový ansámbl se představil ve Vídni koncertem v Beethovenově sále Palais Palffy, který uspořádala Společnost rakousko-československého přátelství. Již úvod se Sarabandou, Gigou a Badinerií Arcangela Corelliho odhalil všechny přednosti ostravských umělců - vřelý smyčcový tón, čistotu intonace a komorní oduševněle přednesové umění.“

> > English

Con gaceta

Europa, Espana, Avilés, La Nueva Ispana, Diana Diaz, 15.11. 2006

„La orquesta, dirigida magistralmente por Jakub Cernohorsky, respondió a cada expresión del violinista, quien alentó cada ángulo del pincel, el buen empaste entre los colores y la exaltación de cada cuerda en determinados puntos de ese lienzo musical.“

> > Česky | English

Europa, Espana, El Mundo, Carlos Gomez Amat, 3.10. 2002

“Concertino y orquesta se comportan de manera cordial, sin frialdades estilísticas, tanto en la slides de lo románticocomo en lomás elaborado y barroco. Ante los aplausos, se regaló un Grieg que buscaba el arcaísmo. La variedad de estilos presentes en el programma fue garantía indiscutible de flexibilidad y buena compression, finalmente, de las esencias musicales.”

> > Česky | English

Europa, Espana, El Adelantado de Segovia, A.S.R. 2.10. 2002

“Para concluir, la “serenata par cuerdas Op.48 rn Do Mayor” de Tchaikovsky, un broche perfecto en el que la orquesta volvió a mostrarse muy segura y con un gran sentido musical.”

> > Česky | English

Europa, Espana, El norte de Castilla, Luis Hidalgo Martín, 2.8. 2002

„La „Serenata para cuerdas, Op. 48 en do mayor“de P.I. Tchaikovsky es una de esas obras que cuanto más se escucha más gusta; repleta de sabiduría compositiva, pasión, elegancia y fascinación, adquirió una singular fuerza expresiva en manos de los músicos checos que brillaron a gran altura en todos los pasajes, aunque fue en la hondura del „Larghetto elegiaco“ y en el vivaz ritmo del „Tema ruso“ donde pudo apreciarse lo más sublime. Uno de los tiempos de la „Suite Holberg“ de Edward Grieg sirvió de agradecimiento a los aplausos y puso le punto final al concierto.“

> > Česky | English

Aktuálně


Náslechy skladeb


A. Corelli: Badinere
A.Vivaldi: Concerto for Flute and 2 Violins in D major, RV 93
J.S.Bach: Brandenburg Concerto no 2 in F major, BWV 1047
L.Janacek: Quartet No.1
L.Janacek: Suite for Strings, Moderato
O.Respighi: Antiche danze ed arie per liuto, Suite No.3, Italiana
P.Haas: Study (1943)